Şerit Komutlarını Atla Ana içeriğe atla

Mükemmeliyet Ağları

Yardım (yeni pencere)
Oturum Aç
"En iyisinin teminatı"
Yukarı Git

TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

Kuruluş Adı:
TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Kuruluş Tipi: Yabancı Ortaklı Kuruluş
Kuruluş Hakkında Kısa Bilgi: TEI, Türk ortaklar (%53.78) ve General Electric (ABD) (%46.22) arasında imzalanan ortaklık anlaşması ile 1985 yılında kurulmuş olan bir anonim şirkettir. TEI’nin Türk ortakları; TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu’dur. Vizyonunu “dünya çapında, yüksek kalitede, rekabet edebilir bir uçak motoru ana üreticisi olmak” şeklinde belirleyen TEI’nin misyonu, “havacılık ve uzay sanayisinin teknolojik temelini geliştirecek üstünlükte ürün ve hizmet sağlayarak ülkemizde kalıcı bir uçak motor sanayisi oluşturmak”tır. TEI’nin ana faaliyet alanları; Motor Modül ve Parça Üretim, Motor Montaj ve Test, Bakım Onarım ve Revizyon, Servisler ve Motor Tasarım ve Ürün Geliştirme’dir.
Parça üretiminde “Mükemmeliyet Merkezi” olarak anılan ve ürettiği motor parçalarının çoğunda tek kaynak konumunda olan TEI’nin üretimi bugün askeri ve ticari alanda 37 değişik motor programına yönelik yaklaşık 650 rakamına ulaşmıştır. Toplam 300 milyon dolar civarında satış gerçekleştiren TEI’nin satışının büyük bir kısmı ihracattan oluşmaktadır. Havacılık sektörü gibi yüksek teknoloji gerektiren zor bir alanda ülkemizin en büyük ihracatçıları arasında yerini alan TEI, İstanbul Sanayi Odası (ISO)’nın, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına göre, 2009 yılı sonunda ülkemizdeki 500 büyük sanayi kuruluşu arasında üretimden satışlarda 200., ihracatta ise 59. sıradadır. Kalite ve müşteri tatminini ön planda tutan, takım çalışması ve sürekli iyileştirmeye büyük önem veren TEI, içinde yaşadığı topluma karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle okul-sanayi işbirliği, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konularda ulusal ve uluslararası boyutlarda örnek bir kuruluş durumundadır.
Ana Faaliyet Alanı: Hava Araçları
İlgi Alanındaki Müknetler: Enerji ve İtki (Eİ)
Mevcut Çalışan Personel Sayısı: 1108
Yürütülen Projeler, Yetenek
ve Deneyimleri:
(ARGE projeleri öncelikli)
TEI Tasarım Mühendisliği Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki tasarım projeleri tamamlanmıştır.
– T38/J85 Ejektör Nozul Geliştirilmesi Projesi (T38 uçağında egzos modülünün tekrar tasarlanması ile yakıt tasarrufu ve itki artışı sağlanarak ABD Hava Kuvvetleri ve NASA için 600 adet üretilmiştir.)
– TEI-TP-1X Turboprop Geliştirme Projesi (30 hp gücünde Prototip Motor geliştirilmiştir.)

TEI Tasarım Mühendisliği Müdürlüğü bünyesinde halen devam etmekte olan ürün/motor geliştirme faaliyetleri:

– A400M askeri Nakliye Uçağı için TP400 Motor Geliştirme Projesi (11000 hp gücünde Turboprop Motor)
(Industria de Turbo Propulsores-ITP İspanya firmasıyla Risk ve Gelir Ortağı olarak modül tasarımı )
– TP38 Turboprop Motoru Projesi (38 hp gücünde Turboprop Motor)
– TEI-TJ-2X Turbojet Motor Geliştirme Projesi (90lb itkiye sahip Turbojet)
– Türk İnsansız Hava Aracı için Pistonlu Motor Modifikasyon Projesi

Bu motor projeleri uluslararası ortaklıklı büyük motor projesi olan TP400’ün yanısıra genel olarak
insansız hava araçlarının itki sistemlerine yönelik projelerdir. Bu geliştirme faaliyetleri temel olarak
tasarım, imalat ve test faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tüm motor ana üreticilerinin de uyguladığı gibi, motor projelerinde kullanılmak amacıyla, bu projeler öncesinde
gerekli teknoloji ve tasarım kabiliyetlerinin kazanılması için teknoloji geliştirme projelerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla TEI'de Tasarım Mühendisliği Müdürlüğü bünyesinde Gaz Türbinli Motorlar için
çekirdek motor teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik aşağıda sıralanan projeler de TÜBİTAK-TEYDEB ve
SANTEZ destekleriyle sürdürülmektedir.

– 1000 Hp Sınıfı Turboşaft Motorlarda Kompresör Modülü Geliştirilmesi Projesi
– Gaz Türbinli Motorlar için Soğutmalı Türbin Teknolojileri Geliştirilmesi
– Uçak Motorlarında Kullanılan Bazı Alaşımların Yüksek Sıcaklık Yapısal ve Mekanik
Özelliklerinin Isıl İşlem Koşullarına Bağlı Olarak Belirlenmesi Projesi
– Küçük Bir Turbojet Motor için Hava Parçalamalı Yakıt-Hava Püskürtücülü Yanma Odası Geliştirme Projesi

Mevcut projeler kapsamında, TEI Tasarım Mühendisliği bölümü aşağıdaki tasarım disiplini ve kabiliyet
alanlarında çalışmalar yapmaktadır:

• Mekanik Tasarım ve Teknik Resimlendirme
• Yapısal Analiz (Statik, Modal, Harmonik, Burkulma, HCF, LCF ve Çatlak Analizleri)
• Dönen ve Yapısal Parçalar İçin Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri
• Isıl Analiz ve Simulasyonu
• İkincil Hava Sistemleri
• Motor Çevrim Analizleri
• Malzeme Mühendisliği
• Doğrulama Mühendisliği
• Konfigürasyon Yönetimi
• Tedarik ve Maliyet Mühendisliği
• Geliştirme Testleri
• Ölçüm Amaçlı Enstrumantasyon Tasarım ve Uygulamaları
• Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik
İletişim bilgileri:  
     Kişi:
ALİ DİNÇ, TASARIM MÜHENDİSLİĞİ MÜDÜRÜ
     Adres: Tusaş Motor Sanayii A.Ş. Esentepe Mahallesi Çevreyolu Bulvarı No:356 26003 Tepebaşı/Eskişehir
     Telefon: 0222 211 2469
     Belgegeçer (Faks): 0222 211 21 01
     E-posta:

info@tei.com.tr

ali.dinc@tei.com.tr

     Web Adresi: www.tei.com.tr

Uyarı: Yukarıda verilen bilgiler, ilgili kurum/kuruluşun sağladığı bilgiler olup, SSM'nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 31.01.2012
SSM | Savunma Sanayii Müsteşarlığı | 2015