Sürüm GeçmişiSürüm Geçmişi

Başlık

Nükleer Santral Projelerinde Tedarikçi Envanter Sistemi

Metin

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda; 2023 yılına kadar Mersin ve Sinop'da kurulacak nükleer santrallerin en az 1'er ünitesinin devreye girmesi ve 3. bir nükleer santral inşaatına başlanması hedeflenmektedir.
03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Türkiye'de Nükleer Güç Santralleri (NGS) Kurulmasına ilişkin işbirliği Anlaşması" imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Sinop NGS'nin ortaklarından biri olacaktır.
Anlaşma kapsamında; Türk firmalarının projeye tedarikçi olarak katılmalarının önünün açılması için bir fizibilite çalışması yapılacaktır. Söz konusu fizibilite çalışması için santralin ana yüklenicisi olan Mitsubishi Heavy Industry tarafından (MHI), Türk firmalarına ilişkin bilgiler talep edilmektedir.
Bahse konu bilgilerin toplanması amacı ile Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir portal oluşturulmuştur. Fizibilite çalışması sonucunda nükleer santraller için ülkemizde hangi ekipman, malzeme ve hizmetlerin üretilebileceği tespit edilecektir.
Aşağıda portala erişim sağlanabilecek adresler verilmektedir.
Portala Ulaşım için (“Firmalar” sekmesi altında ”Firma Envanter Kaydı”)
Portala Yeni Kayıt için Direk Erişim Bağlantısı
Kayıtlarını Oluşturan (Üye Olan Firmalar) Aşağıdaki Bağlantıdan Üye Girişi Yapabilirler
Not: Daha önce Bakanlığımızın portalına kayıt yaptırmış olan firmaların bilgilerini tam ve güncel tutmaları gerekmektedir.

Süre Sonu

 
Onay Durumu Onaylandı
 

Ekler

Sürüm: 1.0
08.11.2016 10:21 tarihinde oluşturan: Ayça ÜNAL
Son olarak 08.11.2016 10:22 tarihinde değitiren: Ayça ÜNAL