Sürüm GeçmişiSürüm Geçmişi

Başlık

EYDEP - Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi

Metin

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından, sanayi içerisinde faaliyet gösteren firmaların savunma sektörüne nitelikli tedarikçi olabilmelerini teminen, durum analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının oluşturulması amacıyla “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi (EYDEP)” başlatılmıştır.

EYDEP sürecinde, savunma sanayiinde ana yüklenici olan firmaların ve SSM’nin ilgili personeli denetçi olarak eğitilecek ve görev yapacaklardır.

Proje kapsamında, Ankara’da yerleşik yaklaşık 500 firmanın yerinde değerlendirmelerinin yapılması ve bu firmaların savunma sektörü projelerinden daha nitelikli pay alabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca proje sayesinde yeni yatırımlar, teşvik modelleri ve teknolojik gelişim stratejileri daha kolay tasarlanabilecek ve uygulanabilecektir.

 

  

Süre Sonu

 
Onay Durumu Onaylandı
 

Ekler

Sürüm: 1.0
29.12.2016 12:20 tarihinde oluşturan: Sistem Hesabı
Son olarak 29.12.2016 12:20 tarihinde değitiren: Sistem Hesabı