Sürüm GeçmişiSürüm Geçmişi

Başlık

TechAnkara Proje Pazarı

Metin

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılından bu yana organize edilen ”TechAnkara Proje Pazarı” etkinliği bu yıl 16 Ekim 2017 tarihinde, Congresium Ankara’da gerçekleşecektir. Yedincisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, bu yıl ayrıca Ankara Girişim Projesi kapanış toplantısı ile birlikte organize edilecektir. TechAnkara Proje Pazarı 2017 ve Ankara Girişim Projesi işbirliği ile girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesi ve bu fikirlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası harekete dönüşmesi hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere, TechAnkara, Ankara’nın bilim, teknoloji ve inovasyon markası, Ankara’daki bilgi temelli ekosistemin ortak adıdır. TechAnkara Proje Pazarı 2017’de yenilikçi projeler sergilenecek, projeler, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca ikili görüşmelere yer tahsis edilecek ve ağ oluşturma ortamı sağlanacaktır.
Ankara’nın teknolojik imajını güçlendirerek teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanmasını hedefleyen TechAnkara Proje Pazarı 2017 ve Ankara Girişim Projesi kapanış toplantısına, yurt içi ve yurt dışından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji firmaları, araştırma—geliştirme merkezlerinden temsilciler başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaş ve ana aktörlerinin ziyareti beklenmektedir.
Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekmektedir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve tüm duyurular da yine bahsi geçen internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
16 Ekim 2017 tarihinde Congresium Ankara’da tüm gün gerçekleşecek olanTechAnkara Proje Pazarı 2017 etkinliğinin kurumunuza, kurumunuza bağlı girişimci, şirket ve iş adamlarına, ilgili olabileceğini öngördüğünüz diğer paydaşlara iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Süre Sonu

 
Onay Durumu Onaylandı
 

Ekler

Sürüm: 1.0
15.09.2017 17:26 tarihinde oluşturan: Ayça ÜNAL
Son olarak 15.09.2017 17:27 tarihinde değitiren: Ayça ÜNAL