1. SSM tarafından yürütülmekte olan projeler çerçevesinde gerçekleştirilen sanayi katılımı/off-set (SK/O) faaliyetlerinin koordine etmek SK/O sözleşmelerinin takip edilmesini sağlamak ,
  2. SK/O düzenlemeleriyle ilgili olarak teklife çağrı dosyalarında ve sözleşmelerde yer alacak bölümleri hazırlamak,
  3. Sektör stratejilerinin koordinasyonu ve takibini yapmak,
  4. Yan sanayi firmaları ile sanayi kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği ve iş paylaşımının sağlanması için savunma sanayii alanında, sempozyum, seminer veya toplantılar organize etmek,
  5. SSM projelerinde yerli sanayinin imkan ve kabiliyetlerinin azami oranda kullanılmasını sağlamak, bu kapsamda yerli firmaları bilgilendirmesini ve yönlendirmesini, gereken her türlü destek ve teşvikin verilmesini sağlamak, yan sanayii ve KOBİ’ler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
  6. SASAD, TOBB ve KOSGEB vb. kuruluşlar ile yurt içi savunma sanayii faaliyetleri konusunda koordinasyonu sağlamak,
  7. Savunma Sanayi envanteri çıkarılması ile ilgili çalışmaların yapılmasını ve bu kapsamda savunma sanayi ürün kataloğunun çıkarılmasını sağlamak. Bu sayede firma bazında imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgilerin tanıtımlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
  8. Yerli firmalara destek amacıyla imzalanacak kredi anlaşmaları ve kaynak aktarımı protokollerine ilişkin işlemlerin Bütçe ve Fon Yönetimi Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,
  9. SSM ve savunma sanayii açısından önem arz eden projeleri yürüten firmaların vergi, resim, harç istisnası belge taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak.